Do akej miery môžu byť pravdivé predpovede slepej veštice? Baba Vanga údajne prorokovala mnoho významných udalostí. Za zmienku stoja ničivé vlny Tsunami z roku 2004 či teroristické útoky z 11. septembra na Svetové obchodné centrum. Ale to zďaleka nie je všetko. Pred svojou smrťou vydala proroctvo plné žiaľu, ktoré sa týka aktuálneho roku 2016!