Saru Mapello môžeme s čistým svedomím nazvať ľudskou včelou kráľovnou. Pri tanci, ktorý sama charakterizuje ako meditatívnu atmosféru pohybu, energie a zvukov, pokrýva jej telo roj približne desaťtisíc včiel.Sara takýmto spôsobom podnecuje u ľudí lásku k včelám a prírode všeobecne. U tých, ktorí majú z tohto užitočného hmyzu panický strach, chce odbúrať ich fóbiu. Tanec s včelami vníma ako nástroj na uzdravenie tela a ducha, ale aj na posilnenie vedomia, že všetci sme súčasťou prírody.

Zdroj: Youtube

KOMENTÁRE

Please enter your comment!
Please enter your name here