Mali ste dodnes dojem, že na našich križovatkách panuje zmätok? Nepozdáva sa vám spôsob, akým sa jazdí v Taliansku? V tom prípade si zájdite do Etiópie a rázom oceníte disciplinovanosť európskych vodičov. :)Foto: youtube

  • ivan

    Vzhľadom na štýl a hustotu prejazdov cez tu križovatku bez problémov sa dá skonštatovať že Etiópiania sú mimoriadne dozretí a vyspelí po stránke psychickej a emocionalnej za volantom. Jednoduchým dôvodom toho je fakt, že taký pomerne bezproblémový ruch je zriedkavý v našej časti sveta a to dokonca aj keď prejazd križovatkou máme presne regulovaný pravidalmi.