Títo ľudia neváhali v mene krásy nechať si dokaličiť telo a ešte za to aj poriadne zacvakali. Sú totiž posadnutí dokonalosťou. Veľká škoda, že predtým, ako si prvýkrát ľahli pod skalpel plastického chirurga, nenavštívili psychiatra. Jeho služby rozhodne potrebovali viac ako nespočetné vylepšenia, teda v mnohých prípadoch skôr zmrzačenia.

Zdroj: Youtube.com