Každý človek na tomto svete je už od narodenia „označkovaný“ menom, priezviskom, dátumom narodenia, štátom, kde žije. Existuje však aj pár výnimiek, ktoré dokázateľne žili, alebo žijú, ale ich totožnosť sa nikdy nepodarilo objasniť. Pozrite si video s piatimi najzáhadnejšími ľuďmi sveta.Zdroj: YouTube.com