Staroveké umenie v podobe zväzovania dokáže poriadne okoreniť s*xuálne hrátky. Slasť z nehybnosti, ovládnutia u jedného partnera a z pocitu bezmocnosti a odovzdania u toho druhého dokáže navodiť intenzívnejší orgazmus.Bondáž je jednou z najpoužívanejších BDSM praktík a má mnoho úrovní. Silu pôžitku z erotického zväzovania poznali už v dávnej dobe a časom ju niektoré národy dotiahli až do podoby umenia ako napríklad Japonci. V ich kultúre nejde len o zviazanie partnerky a o jej pretiahnutie, Japonci chcú zo ženy vytvoriť umenie. Doslova ide o vytvarovanie ženského tela do obrazu, ktorý poskytuje umelecký zážitok, okorenený získaním nejakej emócie, čiže žena je zväzovaná tak, aby sa napríklad rozplakala.

KOMENTÁRE

Please enter your comment!
Please enter your name here