Hlavný dizajnér spoločnosti Apple John Ive, ktorému vďačíme za dokonalý dizajn zariadení s jabĺčkom, berie svoju motiváciu svojsky. V jeho kancelárií visí povzbudivý plagát plný nadávok.„Ver si, k**va. Zostaň hore celú vyje**nú noc. Pracuj za hranicami svojich vyje**ných možností. Vedz, kedy začať, k**va, hovoriť. Spolupracuj, k**va. K**va, neprokrastinuj. Stále sa, k**va, uč. Všade hľadaj vyje**nú inšpiráciu. Vytváraj, k**va, siete. Vzdelávaj svojich vyje**ných klientov. Dôveruj si, k**va. Pýtaj si vyje**nú pomoc. Odpovedaj, k**va, na všetko. Maj vyje**ný koncept. Nauč sa, ako prijať vyje**nú kritiku. Staraj sa, k**va, o seba. Používaj vyje**nú kontrolu pravopisu. Rob vyje**ný výskum. Kresli viac vyje**ných nápadov. Každý problém má sk**vené riešenie. Premýšľaj nad všetkými vyje**nými možnosťami.“

john ivy

Foto: businessinsider.com

KOMENTÁRE

Please enter your comment!
Please enter your name here