V minulosti sa nehovorilo o se*e a jemu blízkym veciam tak otvorene ako dnes. Táto téma rozhovoru  bola síce tabuizovaná za to o to viac vykonávaná.