Nemusíte ani sledovať obľúbený farmársky program, na to, aby ste vedeli, že existuje nejaký Reza, ktorý hovorí miernou slovenskou hatlaninou. Ovse, sesky a iné skomoleniny tvoriace jeho slovník často privádzali divákov do rozpakov, preto začal internetom kolovať slovník, ktorý vám tieto zábavné hatlaniny preloží do slovenčiny. 

 

KOMENTÁRE

Please enter your comment!
Please enter your name here