Nemusíte ani sledovať obľúbený farmársky program, na to, aby ste vedeli, že existuje nejaký Reza, ktorý hovorí miernou slovenskou hatlaninou. Ovse, sesky a iné skomoleniny tvoriace jeho slovník často privádzali divákov do rozpakov, preto začal internetom kolovať slovník, ktorý vám tieto zábavné hatlaniny preloží do slovenčiny.