V živote ľudí sa skrátka občas vyskytnú momenty, ktorých pointu by sme hľadali márne. Môžeme pri nich len konštatovať, že buď ide o hlúpu náhodu alebo o chýbajúce kolečko v hlave ich realizátora. To, ako si vysvetlíte nasledujúce fotografie, je už na vás. Každopádne aspoň zlepšia nudný deň. :D 

The girl with a cassette in hand

Beautiful girl with a cassette in hand near the fence
Beautiful girl with a cassette in hand near the fence
Beautiful girl with a cassette in hand near the fence
Beautiful girl with a cassette in hand near the fence
Beautiful girl with a cassette in hand near the fence
Beautiful girl with a cassette in hand near the fence
Beautiful girl with a cassette in hand near the fence
Beautiful girl with a cassette in hand near the fence

Beautiful girl with a cassette in hand near the fence

Beautiful girl with a cassette in hand near the fence
Beautiful girl with a cassette in hand near the fence

Beautiful girl with a cassette in hand near the fence

Beautiful girl with a cassette in hand near the fence

Beautiful girl with a cassette in hand near the fence

Beautiful girl with a cassette in hand near the fence

Beautiful girl with a cassette in hand near the fence

Slávka
Nasadená 24 hodín denne, to je naša Slávka, nie je nik, kto by ju nemal rád. Plnohodnotnej zastupuje nášho šéfredaktora a denne rieši milión vecí, aby ste si vy, naši čitatelia mohli čítať každý deň novinky zo všetkých oblastí, ktoré vás zaujímajú.